Om oss


Infusion grundades 1991, under ett annat namn, med fokus på entreprenörskap av Fredrik och Sara Olén. Under 2007 ombildades bolaget till Infusion AB.
Sara 2016 200px

Sara Olen är en erfaren senior verksamhetskonsult och entreprenör med mer än 15 års erfarenhet inom telekom och detaljhandel. Hon har bred kunskap av definiering och verkställande av strategier samt målstyrning med starka resultat. Hennes specialitet är att leda och genomföra operationella förbättringar inom process, ledarskap och organisation. Hennes styrka är att bygga effektiva team. Sara har arbetat både inom stora och små företag. Tidigare uppdrag innefattar verksamhetsutveckling inom ett ledande telekomföretag, affärsutvecklingsprojekt, portfölj- och lönsamhetsanalyser samt marknadsstrategier. Hon är även grundare och ägare av Art of Veda, ett e-handelsbolag. Sara har ett mycket starkt affärsfokus och har haft ledande roller inom strategiska projekt och ledningsgrupper. Sara är sedan 2015 även Partner & Effektivitetskonsult på Petra Brask & Partners

 

 

Fredrik Olén har varit entreprenör i mer än 25 år och verksam inom Telekom och Retail de senaste 17 åren. Som senior projektledare har Fredrik skapat mervärde åt kunder genom att leda projekt och verksamhetsförändringar med resultat och kundfokus som ledstjärna. Fredriks styrkor ligger i hans nyfikenhet vilja att konstant förbättra och lära samt envishet. Fredrik har haft uppdrag oh roller inom stora och små organisationer. Rollerna har varit som IT-projektledare, Solution Architect, projektledare och CIO. Fredrik har haft personalansvar och lett resurser utspridda i globala leveransorganisationer.