Erbjudande


Med IT som stöd skapar vi verksamhetsförbättringar i er organisation och affärsverksamhet.  Det kan handla om allt från att utveckla affärsprocesser till att transformera er IT-plattform. Vi har följande erbjudanden:

Strategi & målstyrning

  • Marknadsanalys – Vi identifierar vilka drivkrafter som har störst påverkan på utvecklingen i din bransch och specifikt för ditt företag eller verksamhet.
  • Strategiformulering – Vi beskriver den framtida strategiska positionen och konkurrensstrategin, samt förbättringsagendan för den operativa modellen för att realisera strategin.
  • Organisationsutveckling – Utveckling och anpassning av organisationen som är optimerad utifrån affärsstrategin med tydligt definierade gränssnitt, roller och ansvar.
  • Verksamhets och målstyrning – Vi identifierar och implementerar nyckeltal och styrmodeller som är optimerade för att nå affärsstrategin.

Verksamhetsförbättring & IT projektledning

  • Vi analyserar och föreslår flödesändringar samt ger rekommendationer på förbättring.
  • Process Management – Vi mappar processer, identifierar gap och implementerar förbättringar.
  • Program management – Vi definierar och genomför förändringsprogram för att verkställa strategi.
  • Projektledning – Vi driver och leder dina projekt från förstudie till implementation.