Referenser


Uppstart av e-handelsbolag

Infusion grundade Art of Veda, ett e-handelsbolag som säljer konstnärsmaterial. Efter en marknadsanalys av färgbranschen, identifierade Infusion en möjlighet att använda en för branschen ny affärsmodell med drop-shipment – eliminering av mellanhänder där godset går direkt från grossist/producent till slutanvändare via ett helautomatiserat operativt system. Infusion tog fram en affärsplan inkl vision, lönsamhetskalkyl, portföljinnehåll, marknadsstrategi, operativ modell samt nyckeltal. Upphandlingsprocess och avtalsförhandling med leverantörer genomfördes. Infusion satt upp den helautomatiska e-handelsplattformen. Idag har Art of Veda 15 återförsäljare som säljer Art of Vedas produkter. Företaget visar positivt resultat utan investerat kapital och har vuxit 300% i omsättnings sedan 1:a året.

 

Definition av affärsplan

På uppdrag av ett företag inom coach- och ledarskapsutveckling, definierade Infusion en affärsplan. Arbetet innefattade definitionen av vision, önskad position & mål, portföljinnehåll samt paketering av erbjudande, marknadsföring och sälj. Projektet innefattade även en varumärkesutveckling.

 

Portfölj- samt lönsamhetsanalys

För ett utbildningsföretag, genomförde Infusion en portfölj- samt lönsamhetsanalys samt definierade en marknadsstrategi för en ny försäljningskanal. Infusion agerade även projektledare för uppsättandet av den operationella verksamheten av den nya säljkanalen.

 

Varumärkesutveckling

Åt en krav-certifierad ekologisk äppelodling, definierade Infusion en varumärkesstrategi samt marknadsbudskap.

 

Skalbarhetsanalys

Tillsammans med en samarbetspartner, genomförde Infusion en skalbarhetsanalys för ett mjukvaruföretag.